Fiat

Brava / Bravo 1.2-16V / 1.4 / 1.4-12V / 1.6 / 1.6-16V / 1.8 / 1.8-16V

Bj.: 10/1995-12/2002
Typ: Typ 182