Chevrolet/Daewoo

Leganza 2.0 / 2.0-16V / 2.2-16V

Bj.: 06/1997-04/2004
Typ: Typ KLAV