Alfa Romeo

166 2.5-V6-24V

Bj.: 09/1998-06/2007
Typ: Typ 936