Alfa Romeo

164 2.5-V6 / 3.0 / 3.0-V6 / 3.0-V6-24V

Bj.: 06/1987-09/1998
Typ: Typ 164