Alfa Romeo

GTV 3.0-V6-24V / 3.2-V6-24V

Bj.: 10/1996-10/2005
Typ: Typ 916C