Alfa Romeo

166 3.2-V6-24V

Bj.: 10/2003-06/2007
Typ: Typ 936