Alfa Romeo

166 3.0-V6-24V mit AutomatIk

Bj.: 09/1998-06/2007
Typ: Typ 936